Στη MECHANICAL PROJECTS, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, στον σχεδιασμό και στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, τόσο σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια έργα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διαμόρφωση της βέλτιστης λύσης, για την εγκατάσταση σας, από τη μελέτη, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, μέχρι και την κατασκευή και αποπεράτωση του έργου.

Στη MECHANICAL PROJECTS λειτουργούμε πάντα, με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, συνδυάζοντας επώνυμα και αξιόπιστα υλικά, από καταξιωμένους διεθνείς και εγχώριους οίκους, σε συνεργασία με κατάλληλα καταρτισμένο, τεχνικό προσωπικό, επιτυγχάνουμε πάντα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

  •   Μελέτη – Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  •   Μελέτη – Επίβλεψη Ενεργειακών εφαρμογών
  •   Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  •   Εμπόριο συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού
  •   Κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού και παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ).